Felles løft for en by i vekst

Prosjektet som sikrer trygg ferdsel for både myke og harde trafikanter. Målet er å redusere biltrafikken i sentrum, god tilrettelegging for gående og syklende samt et bedre kollektivtilbud.

Om Harstadpakken

Her finner du en kort oppsummering om Harstadpakken, samt hvem du kan kontakte for mer informasjon.

Les mer

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet svar på spørsmålene som mange lurer på. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål du ikke finner svar på her.

Les mer