Harstadpakken bygger nå ut Trinn 2 etter å få fått tilført merfinansiering på 770 millioner kr (2021 kr). Trinn 2 inneholder 13 delprosjekter.

1. Kollektivknutepunkt

Etablering av kollektivknutepunkt for buss, taxi og hurtigbåt. Med funksjonelle løsninger for myke trafikanter og sykkelparkering. 

Prosjekttype: Kollektiv
Byggestart: Våren 2024. Ferdigstilling: 2025

Les mer

2. Kanebogen – Margrethe Jørgensens veg

Det største prosjektet i Harstadpakken. Består av sykkelveg med fortau, kollektivholdeplasser, rundkjøringer, planskilt kryssing for myke trafikanter med mer.

Prosjekttype: Kollektiv, sykkelveg med fortau, vegtiltak.
Byggestart: 2022. Ferdigstilling: 2025

Les mer

3. Støytiltak – Kanebogen – Margrethe Jørgensens veg

Bygging av støyskjermer og støyvoll langs rv. 83, samt utredninger og tiltak i boliger med økt støybelastning som følge av utbyggingen.

Prosjekttype: Støytiltak.
Byggestart: 2023. Ferdigstilling: 2025

Les mer

4. Kongsvegen – Mercurvegen

Bygging av gang- og sykkelveg langs Kongsvegen og ned til Mercurvegen.

Prosjekttype: Gang- og sykkelveg, kollektiv.
Byggestart: 2023. Ferdigstilling: Del 1 2023, del 2 2024.

Les mer

5. Steinvegen

Prosjektet er delt i to deler, nord og sør. Bygging av fortau med oppgraderte busstopp, ny droppsone til skolen.

Prosjekttype: Fortau.
Byggestart: 2022. Steinveien nord er ferdig. Steinveien sør blir ferdigstilt i 2024/2025.

Les mer

6. Skarvegen

Bygging av sammenhengende fortau på 450 meter med ny belysning og kollektivtiltak.

Prosjekttype: Fortau
Byggestart: 2023. Ferdigstilling: 2023

Les mer

7. Mercurvegen

Mercurvegen nord skal utvides i bredden. Det skal også etableres vegbelysning.

Prosjekttype: Vegtiltak
Byggestart: 2023. Ferdigstilling: 2023.

Les mer

8. Stalheimveien – Gamle Ridevei

Nytt fortau med belysning langs Stalheimvegen og Gamle ridevei.

Prosjekttype: Fortau
Byggestart: 2024. Ferdigstilling: 2025.

Les mer

9. Sentrum

Utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Margrethe Jørgensens veg og Byskillet, samt oppgradering av kollektivplasser.

Prosjekttype: Gang- og sykkelveg, fortau
Byggestart: Uavklart. Ferdigstilling: Uavklart.

Les mer

10. Grønnliveien – Gamle Stangnesvei

Utbygging av nytt fortau med ny belysning.

Prosjekttype: Fortau
Byggestart: 2025. Ferdigstilling: 2026

Les mer

11. Kilbotnveien

Gang- og sykkelveg langs fylkesveg 7744 (Kilbotnveien) på strekningen fra Leholla sørover til Blomjoten.

Prosjekttype: Gang-og sykkelveg
Byggestart: Uavklart. Ferdigstilling: Uavklart.

Les mer

12. Heia, Natthusveien, Vinsjveien m.fl

Utbygging av fortau på strekningen Øverland, Skorsteinen, Vinsjveien, Leiderbakken og Brovingen.

Prosjekttype: Fortau
Byggestart: Uavklart. Ferdigstilling: Uavklart.

Les mer

13. Trondenesveien Nord – del 1

Tilrettelegging for myke trafikanter ved utbygging av fortau og gang- og sykkelveg. Utbedring av holdeplasser og bedring av trafikksikkerheten.

Prosjekttype: Gang- og sykkelveg, kollektiv
Byggestart: 2024. Ferdigstilling: Uavklart.

Les mer