Støytiltak Kanebogen – Margrethe Jørgensens veg
Prosjekt id: 3

Prosjekttype
Støytiltak
Byggestart
2023
Ferdigstilling
2025
Status
Pågår
Dokumenter

I tillegg til støyskjermer og støyvoll langs riksvegen gjøres det utredning/beregninger av støybelastning på boliger som følge av utbyggingen. For de boliger som overskrider anbefalte grenseverdier vil det bli foretatt bygningsmessige tiltak på fasader og/eller boligens uteområde (støyskjermer).

Fakta om prosjektet:

  • Antatt bygningsmessige fasadetiltak på ca. 50 boliger
  • Antatt tiltak på uteområder for ca. 10 boliger.

Dette oppnår vi:

  • Et tilfredsstillende lydnivå for boligene (inne og ute) i forhold til fremtidig trafikkbelastning på den aktuelle vegstrekningen.

Spørsmål fra boligeiere:

Vi forventer og er klar for at eiere av de berørte boligene ønsker å avklare spørsmål og etterspørre mer detaljert informasjon. Bruk enten kontaktskjema på siden eller ta direkte kontakt med prosjektets nabokontakt, Martin Haagensen.

Epost: martin.haagensen@vegvesen.no / Tlf. 905 18 636

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden