Utsettes til over påske: Vikeplikt for møtende trafikk i Mercurveien

Arbeidene skal foregå på denne siden kulverten i Mercurveien. Foto: Statens vegvesen/ Martin Haagensen

Ved kulverten i Mercurveien som krysser under rv. 83 settes det over påske i gang arbeider. Arbeidet medfører at veien snevres inn, og det blir kun plass til trafikk i et kjørefelt om gangen.

Oppdatert 30. mars:

Entreprenøren melder at de utsetter oppstart til første dag etter påske, altså tirsdag 11. april

Trafikk fra Mercursiden og opp mot kulverten vil bli skiltet med vikeplikt for møtende trafikk, og en må da vike til kjørefeltet er klart.

Fra andre siden vil det bli skiltet med med infoskilt om at møtende trafikk har vikeplikt.

Se trafikkmelding: Innsnevring Mercurveien

Oppdatert: 13. april 2023