Her ligger svarene på det vi har erfart at mange lurer på. Om du har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss via skjemaet på siden: «Om Harstadpakken».

Hvilke prosjekter skal bygges i Harstadpakken?

Til sammen 13 prosjekter inngår i Harstadpakkens trinn 2. Prosjektene er fordelt på statlig-, fylkeskommunal- og kommunal veg. Prosjektoversikten finner du her.

Hva gjør Harstadpakken for å håndtere støv fra anleggsarbeidene?

I det største pågående prosjektet Kanebogen – M.Jørgensens vei er entreprenøren pålagt å gjennomføre støvreduserende tiltak ved behov.

Hvor finner jeg informasjon om gjennomførte prosjekter i Harstadpakken?

Informasjon om gjennomførte prosjekter kommer på nettsiden i løpet av høsten.

Hvem skal jeg kontakte ved feil i bompengeregningen?

Ved feil i bompengefaktura kontakter du bompengeselskapet ditt.

Hvordan får jeg bompengebrikke?

Bombrikker utstedes av utstederselskap. Oversikt over selskapene finner du på AutoPASS.no. Du kan velge det selskapet du selv ønsker, bombrikken fungerer uansett over hele landet og på fergestrekninger som tar betalt via bombrikken.