Vikeplikt for møtende trafikk i Mercurveien

Starttid: 29.04.2023 15:00

Beregnet sluttid: 31.05.2023 06:00

Mercurveien innsnevres ved kulverten under rv. 83. Det blir vikeplikt for de som kommer fra Mercursiden og skal opp Kongsveien. Fra andre siden skiltes det med infoskilt om at møtende trafikk har vikeplikt.

Innsnevringen gjøres for å gi plass til arbeid som kommer nærme Mercurveien.