Dirigering av trafikken på rv. 83 torsdag kveld

Berget midt i bildet må sprenges bort, men først må tungsikringen mellom veibanen og berget fjernes. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Sprenging av en bergnabb på siden av rv. 83 i Kanebogen medfører at trafikken vil bli dirigert om Kongsveien og Rødbergveien fra ca. 17:30 i kveld.

I forrige uke ble en stor del av fjellskjæringen i Kanebogen sprengt ut i en større salve. I kveld må det sprenges ut en mindre del. Entreprenøren har meldt i fra om at før sprenging gjennomføres, må tungsikringen som går langs veiskulderen tas bort i det aktuelle området. Området skal også sikres.

Trafikkmelding: Sprenging av fjellskjæring – 16.2.2023

Entreprenøren har mål om så kort stenging som mulig. Skulle det bli nedfall av steinmasser vil entreprenøren også rydde og koste veien før det åpnes igjen.

Oppdatert: 22. februar 2023