Slipper rutebussen gjennom Steinveien fra 13. februar

Rød strek viser gangvei for å komme til Kanebogen skole, fra 13. februar 2023.
Rød strek viser gangvei for å komme til Kanebogen skole, fra 13. februar 2023.

Arbeidene med dype grøfter for vann og avløp i Steinveien er nå ferdig, og fra 13. februar gjenopptar bussen vanlig rute til Grønnebakkan gjennom Steinveien. Det vil også være mulig å kjøre til og fra eiendommene. Det åpnes ikke for vanlig gjennomgangstrafikk, da arbeidene fortsetter med å etablere fortau, busstopp og gatelys.

Dette betyr en liten endring av gangrute til og fra Kanebogen skole for myke trafikanter som kommer gjennom Olderveien (over riksveien). Vi ber om at myke trafikanter benytter gangrute slik skissen viser (rød strek).

Myke trafikanter sørfra bes som tidligere følge Løkkeveien til og fra skolen. Myke trafikanter nordfra, eksempelvis fra Grønnebakkan, bes følge tilrettelagt gangrute langs Steinveien.

Utbedring av det store busstoppet/dropsonen nedenfor skolen starter samtidig, med utskifting av vann- og avløpsledninger og bygging av ny og universelt utformet gangvei opp til skolen.

Foresatte bes fortsatt benytte parkeringsplasser ved Sangerhuset som korttidsparkering ved bringing og henting av barn.

Oppdatert: 8. februar 2023