Større sprenging torsdag kveld

Befaring sammen med Anlegg Øst i fjellskjæringa. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Anlegg Øst planlegger å sprenge en større salve torsdag kveld. Dermed blir de ferdige med sprengningene i fjellskjæringa som krever større stans i trafikken.

Fra kl. 17:30 vil entreprenøren dirigere trafikken forbi området samtidig som de forbereder til sprengingen. Selve sprengingen medfører stans i trafikken, men den vil bli åpnet igjen i ett kjørefelt med dirigering så snart det lar seg gjøre etter sprenging. Etter at arbeidet er ferdigstilt på torsdag er det vanlig to-veis trafikk igjen.

Det er mulig å kjøre om Rødbergveien og Kongsveien i hele perioden, men den stenges i noen få minutter når det skal sprenges.

Fjellskjæringa sprenges ut for sideforskyvning av riksveien mot sør, og dermed gi plass til den nye sykkelveien med fortau som skal gå parallelt med riksveien og over til Russevika bru. Sprengingene har medført en del steinsprut ut på riksveien og det har blitt lengre opphold i trafikken for å rydde opp i etterkant.

Etter at den større salven er skutt torsdag, fortsetter arbeidet videre vestover. Da vil det kun bli stans i trafikken på rv. 83 i noen få minutter når salvene fyres av.

Den siste salven tas i steinblokka som gjenstår på venstre side, nærmest riksveien. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen
Oppdatert: 14. februar 2023