Kort stans på rv. 83 ca. kl 13:45

Det er planlagt en liten sprenging i forbindelse med grøftearbeid mellom fjellskjæringa på rv. 83 og Mercurveien som går under rv. 83 i kulvert. Rv. 83 kan forventes å være stengt i inntil fem minutter.

Det kan bli nedfall av masser på Mercurveien, og entreprenøren forventer i så fall at de får ryddet veien i løpet av 15 minutter.

Salve varsles med sirene. Tidspunkt for sprenging kan avvike inntil 20 minutter.

Oppdatert: 21. februar 2023