Søylene til Russevika bru reiser seg

Søylene som skal bære den nye Russevika bru er i ferd støpes. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Etter mye tid brukt til grunnarbeid og fundamentering kan man nå se søylene for Russevika bru reise seg.

Russevika bru vil strekke seg 200 meter fra kulverten ved Mercurveien og ned mot Langnesbrua. Brua får eget kjørefelt for syklende og gangfelt for gående med en liten høydeforskjell mellom de to. Dette kalles for sykkelvei med fortau og skal gjøre det mulig for syklende å holde 25 – 30 km/t.

Påkjøringsrampen fra Mercurveien går under brua i en sving og opp på rv. 83. Brua er en del i delprosjektet Kanebogen – Margrethe Jørgensens vei.

Brua vil følge høyden til riksveien gjennom Russevika. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen
Oppdatert: 22. februar 2023