Asfaltfresing mellom Harstadbotn og Kanebogen

Her på rv. 83 skal det freses asfalt. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Det blir manuell dirigering på rv. 83 i forbindelse med fresing av asfalt i kveld og i natt.

Riksveien mellom Kanebogen og Harstadbotn er til dels svært sporete. Asfalten skal derfor freses slik at det blir jevn kjørebane på strekningen. Arbeidet starter tirsdag kveld fra rundt kl 19.00 og er ferdig til onsdag morgen.

Trafikken på rv. 83 blir dirigert manuelt i tiden arbeidet pågår.

Se trafikkmelding: Manuell dirigering på rv. 83

Oppdatert: 23. juni 2023