Første spadetak i Kongsveien

Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap), tar det første spadetaket. Varaordfører i Harstad kommune, Espen Ludviksen (Sp), smiler.

Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap), tok det første spadetaket for oppgraderingen av fv. 7750 Kongsveien.

Under markeringen deltok det representanter for fylkeskommunen, Harstad kommune og utførende entreprenør Anlegg Øst.

I prosjektet inngår det etablering av nytt fortau samt støttemurer, breddeutvidelse, kant og busstopp, ny veioverbygning, veibelysning og tiltak knyttet til håndtering av overvann.

– Harstadpakken tar vare på de myke trafikantene, og oppgraderingen av Kongsveien er et viktig trafikksikkerhetstiltak, sier fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen (Ap). Når arbeidene er gjennomført vil vi ha en gjennomgående gang- og sykkelvei over hele strekningen fra Kongsveien til sentrum.

Delt inn i to strekninger

Oppgraderingen av Kongsveien er delt inn i to delstrekninger, og det er nå oppstart på første delstrekningen, fv. 7750 Kongsveien fra krysset mot Autoveien til krysset mot Steinveien/Langnesveien. Arbeidene på den andre delstrekningen, som går fra Steinveien til Seljestadsveien vil startes opp i våren 2024.

– Prosjektet i Mercurveien nord har hatt oppstart i månedsskiftet mai/juni, forteller fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen (Ap). Dette betyr at vi er nå er i gang med de første to fylkeskommunale prosjektene i Harstadpakken.

Felles løft for en by i vekst

Harstadpakken er et samarbeid mellom Harstad kommune, Statens vegvesen og fylkeskommunen. Prosjektet skal sikre sikrer trygg ferdsel for både myke og harde trafikanter. Biltrafikken i sentrum skal reduseres, og det skal tilrettelegges for gående og syklende samt et bedre kollektivtilbud.

– Vi er kjempeglade for enda et prosjekt som kommer i gang i Harstadpakken, sier varaordfører i Harstad kommune, Espen Ludviksen (Sp). Også gleder vi oss over å ha Anlegg Øst som entreprenør, som allerede har gjort en bra jobb i tidligere prosjekter. Jeg vil også skryte over samarbeidet mellom de ulike aktørene i Harstadpakken.

Oppdatert: 20. juni 2023