Endret kjøremønster for Kongsveien og Mercurveien

Mercurveien og Kongsveien: Her skal det jobbes med ny gang- og sykkelveg. Foto: Martin Haagensen/Statens vegvesen

Mandag starter arbeidet med Kongsveien og Mercurveien. Arbeidet medfører endringer i trafikkavviklingen i området.

Harstadpakken skal i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune starte med delprosjektet Kongsveien – Mercurvegen førstkommende mandag. På strekningen skal det bygges gang- og sykkelvei. I tillegg skal kollektivstopp oppgraderes, avkjørsler tilpasses og det skal etableres veibelysning og bygges støttemurer. Anlegg Øst er entreprenør på prosjektet.

Kartet viser skilting og lysregulering i forbindelse med prosjektet. Illustrasjon: Harstadpakken

Trafikale endringer

Arbeidet medfører endringer i trafikkavviklingen i området. Fra mandag av vil man som trafikant gjennom Mercurveien og Kongsveien møte lysregulering som regulerer toveis trafikk i ett kjørefelt mellom krysset Kongsveien/Mercurveien og ned til andre siden av kulverten. Etter som arbeidet går fremover vil enveiskjøringen bli forlenget vestover til krysset Kongsveien/ Steinveien/ Langnesveien.

For de som skal til den østlige delen av Kongsveien vil det også bli trafikk i ett felt om gangen, med skilt om vikeplikt for de som kommer inn mot boligområdet. For de som skal ut fra dette området er det forbudt å svinge ned mot kulverten. Det samme gjelder for trafikk fra Jysk som svinger ut fra Autoveien nærmest kulverten under riksveien.

Årsaken til svingforbudet er at det er umulig å se trafikklyset som står på andre siden av kulverten.

Arbeidet med delprosjektet er forventet å være ferdig i oktober 2023.

13. juni ble det avholdt informasjonsmøte for beboere i området. Les mer og se presentasjon fra møtet her: Informasjonsmøte om Kongsveien

Les mer om prosjektet her: Kongsveien – Mercurveien

Oppdatert: 9. august 2023