Holdt infomøte for grunneiere i Kongsveien

Prosjektleder Kristian Pedersen i Troms og Finnmark fylkeskommune informerer om prosjektet.

Tirsdag 13. juni holdt Harstadpakken et folkemøte for grunneiere i fv. 7750 Kongsveien.

Anleggsarbeidene er nå startet opp, og prosjektet, sammen med utførende entreprenør Anlegg Øst, informerte om arbeidet fremover. Grunneierne fikk anledning til å stille spørsmål, og fikk svar på disse.

Arbeidene i Kongsveien er delt inn i to deler, der del 1 går på strekningen mellom krysset Autoveien og krysset Seljestadveien. Denne delstrekningen har hatt oppstart nå, og skal ferdigstilles i oktober 2023. Strekningen fra Steinveien til Seljestadveien vil ha oppstart i 2024.

Presentasjonen fra grunneiermøtet ligger ut prosjektsiden, og kan også åpnes via denne lenken PowerPoint-presentasjon (harstadpakken.no).

Oppdatert: 14. juni 2023