Russevika bru støpes torsdag

De forberedende arbeidene er ferdig. På torsdag støpes første del av den nye gang- og sykkelbrua i Russevika. Mercurveien stenges i forbindelse med arbeidet.

Mercurveien stenges fram til betongen er herdet. Det skal støpes hele torsdag, og herdetiden er åtte timer. Om alt går etter planen åpnes veien igjen fredag morgen etter å ha herdet igjennom natta.

Riksveien blir omkjøringsvei

Trafikk som til vanlig benytter seg av Mercurveien må kjøre om rv. 83 via rundkjøringene i Kanebogen eller i Harstadbotn

Oppdatert: 20. juni 2023