Åpning av fv. 7750 og Verkstedveien

Fv. 7750 og Verkstedveien er igjen åpen for trafikk etter å ha vært stengt siden starten av mai.

Trafikken går som normalt på fv. 7750 i Harstadbotn mellom rv. 83 og krysset Kongsveien / Seljestadveien. Det jobbes på siden av veien med anleggstrafikk til og fra området.

Oversiktsbilde Harstadbotn. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Avkjøringen som går ned Verkstedveien er også åpen. Avkjøringen er åpen for trafikk som kommer sørfra og som skal ned til Sjøkanten senter, Sjøkanten legesenter, Circle K, med flere. Avkjøringen er midlertidig og vil fjernes igjen når den siste armen på rundkjøringen ved Rema på Seljestad er åpnet.

Oversiktsbilde Seljestad. Det er igjen enveiskjøring ned Verkstedveien. Dette gjelde kun for trafikken som kommer fra Harstadbotn og inn mot sentrum.
Ved krysset i Kongsveien er stoppskiltet igjen i funksjon etter å ha vært tildekket. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen
Oppdatert: 9. juni 2023