Holder grunneiermøte for vegprosjektet Kongsveien – Mercurveien

I forbindelse med oppstart av anleggsarbeidene ønsker prosjektet å invitere til et informasjonsmøte om arbeidet fremover.

Dette gjelder berørte grunneiere på strekningen mellom Kongsveien og krysset Autoveien og krysset Seljestadveien.

Møtet gjennomføres tirsdag 13. juni kl. 17.00 til 18.00 på Quality Hotel Harstad.

På møtet vil prosjektet stille sammen med utførende entreprenør Anlegg Øst.

I møtet vil vi informere om gjennomføringen av prosjektet, fremdrift og nærmere informasjon om stenging av veier. Presentasjonen vil bli lagt ut på nettsidene til prosjektet i etterkant.

Oppdatert: 9. juni 2023