Nå er anleggsarbeidene startet opp i Mercurveien

Anleggsarbeidene på Mercurveien nord er startet opp.

I forrige uke satt entreprenøren Harstad Maskin i gang med anleggsarbeidene på fv. 7750 Mercurveien nord.

I startfasen gjennomføres det sprengningsarbeider samt arbeid med nytt overvannsanlegg.

– Det er veldig gledelig at anleggsarbeidene på Mercurveien nord nå er i gang gjennom Harstadpakken, sier fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen (Ap). Dette er spesielt viktig for næringslivet som holder til i området.

Disse tiltakene skal gjennomføres

Strekningen som skal oppgraderes er på om lag 700 meter, og omfatter den nordlige delen av fv. 7750 Mercurveien ut mot Gangsås. På strekningen skal det gjennomføres diverse veiutbedringstiltak, blant annet ny overbygning og veifylling, overvannshåndtering, tilpasning av adkomstveier og avkjøringer og etablering av rekkverk.

Kjørebanen, som i dag er cirka fem meter på det smaleste, skal bredde-utvides.

Anleggsarbeidene skal ferdigstilles i oktober 2023.

Oppdatert: 5. juni 2023