Omkjøring om Seljestad for nord- og sørgående trafikk på rv. 83 fortsetter.

Ekstra innsats med arbeidet gjennom Lokket fortsetter. Dette medfører at rv. 83 blir stengt for trafikk i begge retninger kl. 09.30 – 14.00 hverdager tom. 28 juli. Lørdag 22. juli blir veien stengt kl. 07.00 – 14.00. Seljestadveien blir omkjøringsvei.

For å komprimere tidsperioden med omkjøring i Seljestadveien har Anlegg Øst satt inn større, mer effektive maskiner. Maskinene krever mer plass, og det er nødvendig å ta i bruk begge kjørefeltene for å få arbeidene utført. Arbeidene som gjennomføres er pigging for å gjøre plass til gang- og sykkelvei gjennom Lokket, samt boring og sprengning for dreneringsgrøft.

Det må påregnes at støyende arbeid vil foregå kl. 09.30-14.00 hverdager og kl. 07.00 – 14.00 lørdag.

Oppdatert: 20. juli 2023