Omkjøring om Verkstedveien og Seljestadveien

Understøttelse for Seljestadbukta bru skal bygges over riksvei 83. Fra mandag 31. juli blir riksvei 83 derfor stengt i begge retninger mellom Verkstedveien og Bårnakkveien. Nordgående riksveitrafikk får omkjøring via Verkstedveien/M.Jørgensens vei, mens sørgående riksveitrafikk kjører Seljestadveien. Antatt stengetid er 1 uke.

Anlegg Øst har startet byggingen av understøttelse (reis) for bygging av Seljestadbukta bru. Brua skal plasstøpes. Ved bygging over riksveien må veien stenges for kjøretrafikk. Når arbeidet er ferdig åpner riksveien for nordgående trafikk.

Bårnakkveien vil være åpen for trafikk. Riksveien vil bli stengt påny når brustøpingen skal utføres. Reis vil ha lavere frihøyde enn ferdig brukonstruksjon. Frihøyde vil bli skiltet.

Oppdatert: 28. juli 2023