Kvelds- og nattearbeid rv.83, Harstadbotn – Kanebogen.

I kveld og natt til torsdag 3. august, samt kveld og natt til fredag 4. august, stenges nordgående kjørefelt mellom Harstadbotn og Kanebogen.

I forbindelse med grøftearbeider, samt sideforskyvning av rv. 83 for å gi plass til anleggsarbeid, er det nødvendig å stenge et kjørefelt. Nordgående trafikk kjører om Rødbergveien / Mercurveien / Kongsveien, mens sørgående trafikk kjører rv.83.

Anleggsarbeid vil pågå i tidsrommet 21.00 – 06.00. Vi beklager støy anleggsarbeidet gir nærliggende boliger.

Oppdatert: 3. august 2023