Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk omvisning

samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vært i Harstad og fått gode presentasjoner av Harstadpakken. Foto: Øivind Arvola
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har vært i Harstad og fått gode presentasjoner av Harstadpakken. Med på turen var representanter fra Harstad kommune, Statens Vegvesen og Troms og Finnmark fylkeskommune. Foto: Øivind Arvola

Torsdag 3. august fikk samferdselsminister Jon-Ivar Nygård en orientering og omvisning på deler av Harstadpakken.

Harstadpakken har vært det største og viktigste store prosjektet for Harstad-samfunnet de ti siste årene. Det har muliggjort utvikling og utbygging langs innfartsåren til Harstad, fjernet halvparten av all gjennomgangstrafikk i sentrum, og tilfører en rekke nye gang- og sykkelveier – samt gitt et bedre kollektivtilbud.

Samferdselsministeren fikk ved selvsyn sett arbeidene med flere av prosjektene. Det største er arbeidene fra Kanebogen til Margrethe Jørgensens vei. Her skal det etableres cirka to kilometer med sykkelveg med fortau i et universelt utformet anlegg. Det blir to kollektivholdeplasser, krysset i Harstadbotn bygges om til rundkjøring, krysset på Seljestad (rv.83/Bårnakkveien) bygges om til fire-armet rundkjøring, kryss rv.83/Verkstedveien stenges, det bygges påkjøringsrampe fra Gangsås.

Også de kommunale delprosjektene fikk oppmerksomhet, med et stopp i Kanebogen og Steinveien, hvor det bygges fortau med oppgraderte busstopp, samt ny droppsone til skolen. Samtidig fornyes vann- og avløpssystemet langs strekningen det arbeides på. En rekke andre kommunale veier har fått samme oppgradering, og flere står for tur.

Oppdatert: 3. august 2023