Omkjøring om Seljestad for nord- og sørgående trafikk på rv. 83.

Anlegg Øst setter inn ekstra innsats i arbeidet gjennom Lokket. Dette medfører at rv. 83 blir stengt for trafikk i begge retninger torsdag 20. juli kl. 09.30 – 14.00. Seljestadveien blir omkjøringsvei.

Arbeidet med pigging av fjell gjennom Lokket fortsetter. For å få gjennomført arbeidet så raskt som mulig har entreprenøren Anlegg Øst satt inn to større maskiner. Nødvendig arbeidsrom for å få utført arbeidene tilsier at rv. 83 må stenges i begge retninger.

Oppdatert: 19. juli 2023