Nerbotnveien er åpen igjen

Nerbotnveien er igjen åpen for trafikk ned til Harstadbotn båthavn, Harstad Marina med flere. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Etter lengre tids stenging er Nerbotnveien igjen åpen for trafikk.

Veien har vært stengt i lengre tid på grunn av arbeid med sykkel- og gangbru over veien. Det skal senere støpes kantdragere på sidene av brua, og veien vil da igjen stenges i en kortere periode. Fram til da er veien åpen for trafikk.

Oppdatert: 7. juli 2023