Setter inn ekstra innsats i Lokket

Fjerning av fjell i Lokket. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Anlegg Øst setter inn ekstra innsats i arbeidet i Lokket. Det medfører at veien blir stengt for trafikk fra 06 til 14 lørdag 8. juli og mellom kl 9:30 – 14 mandag til onsdag i uke 28. Seljestadveien blir omkjøringsvei.

Lokket og passasjen mellom berget mot Circle K skal utvides for å gi plass til gang- og sykkelvei. For å få dette til må berg og fjell på begge sider av rv. 83 tas ut.

Entreprenør Anlegg Øst ønsker få dette gjennomført så raskt som mulig, blant annet for å redusere tiden det foregår støyende arbeider. De setter inn to større maskiner fra mandag til onsdag neste uke, uke 28. I perioden fra kl 9:30 til 14 blir veien stengt for den nordgående trafikken, som da må kjøre om Seljestadveien slik som sørgående trafikk allerede gjør.

Selve arbeidet med pigging av fjellet vil foregå fra 09:30 til 14, i motsetning til i dag fra 07 – 19.

Tar feriepause

Fra onsdag i uke 28 til onsdag i uke 29 er det ferie på anlegget. Når arbeiderne returnerer onsdag vil man fortsette på samme måte i noen dager til. Målet er å være ferdig med alt til uka før skoleferien er over.

Kontaktinfo

Ved behov hos publikum for å ta kontakt i forbindelse med dette arbeidet kan byggeleder Ole Sollid ved Statens vegvesen kontaktes på telefon 913 58 301 eller epost ole.sollid@vegvesen.no

Oppdatert: 5. oktober 2023