Tirsdag starter trafikktesten

Vi anbefaler sterkt at de som kan endrer på sine reisevaner.

Kartskisse over nye forkjørsveger i Harstad.
Kartutsnittet viser omkjøringsveger og der hvor Rv. 83 blir stengt.

Harstadpakkens trafikkavviklingstest starter førstkommende tirsdag. I perioden 6. september til og med 9. september skal det testes hvordan en nedstengning av trafikken på Rv. 83 vil påvirke trafikkflyten.

Testen vil simulere full stenging av Rv. 83 ved Rema, og da vil ett felt fra riksvegen legges over til Seljestadveien, og det andre vil legges om Margrethe Jørgensens vei/Verkstedveien (Sjøkanten).

Testen er todelt. Første del avvikles tirsdag og onsdag hvor sørgående trafikk på Rv. 83 legges over Seljestadveien, og de neste to dagene (onsdag/torsdag) vil nordgående trafikk på Rv. 83 legges over Seljestadveien. Hvis testen tirsdag/onsdag viser at løsningen fungerer som planlagt så kan testens to siste dager bli avlyst.

Les mer om hvorfor vi må teste, og hvilke tiltak som gjøres for å hjelpe trafikkflyten:
Omkjøring trafikkavviklingstest 6. – 9. september

Det er viktig at antall biler i disse periodene reduseres så mye som mulig, og vi oppfordrer sterkt at alle som kan gjøre endringer på sine reisevaner gjør det. For eksempel ved å:

  • Kjøre til/ fra jobb til andre tider.
  • Velge kollektiv transport
  • Sykle eller gå
  • Kjøre sammen med andre
  • Benytte hjemmekontor innimellom

Vi anbefaler å beregne ekstra god tid. Vis særlig hensyn til medtrafikanter og arbeidere langs vegen.

Oppdatert: 6. september 2022