Innsnevring ved Rema/Power/Circle K


Bilde tatt fra sør og mot Rema krysset. Maskinen som peler sees til høyre i bildet

2 av pelene til brukonstruksjonen som skal ned kommer så langt ut mot vegbanen at entreprenøren har sett seg nødt til å snevre inn kjørebanen av sikkerhetsmessige årsaker.

For å få disse arbeidene utført må vi ha innsnevring for peling til 2 fundamenter – ett på hver side av RV 83 – se bilde av krysset mellom Rv. 83 og Bårnakkveien (inn til Rema) under.

I denne perioden vil man fra sør ikke kunne foreta venstresving inn til Rema/Power. Alternativet blir å kjøre opp i rundkjøringa i Margrethe Jørgensens vei og snu for så å svinge til høyre inn til Rema/Power på tur sørover. I løpet av lørdag er jobben ferdig, og da legges kjøremønsteret tilbake med venstresvingsfelt fra sør inn til Rema Power.


Pelene skal ned i områdene markert med gult

Oppdatert: 1. september 2022