Slik gjennomføres trafikkavviklingstesten

Fra tirsdag til og med fredag denne uken gjennomfører Harstadpakken en trafikkavviklingstest. Testen skal kartlegge trafikkflyten i området med tanke på senere permanent omkjøringsvei for strekningen Kanebogen – Margrethe Jørgensens vei. Testen er delt i to og gjennomføres på følgende måte:

Kartutsnitt med omkjøringsveier
Kartutsnitt med omkjøringsveier.

Tirsdag og onsdag:

Riksvei 83 blir enveiskjørt nordover fra Harstadbotn til avkjøring i Verkstedveien (Circle K). Trafikken ledes videre langs Verkstedveien og Margrethe Jørgensens vei. Sørgående trafikk må kjøre Seljestadveien som omkjøringsvei.  For de som kjører gjennom tunnelen og skal videre sørover, må man kjøre opp til Byskillet til Seljestadveien.

Torsdag og fredag:

Sørgående trafikk ledes fra rundkjøringa Margrethe Jørgensens vei videre ned forbi Sjøkanten senter, og videre ut på rv. 83. Riksveien er enveiskjørt videre sørover fra avkjøringa ved Circle K til krysset i Harstadbotn. Nordgående trafikk må benytte Seljestadveien som omkjøringsvei.

Under testen vil rv. 83 mellom rundkjøringen i Margrethe Jørgensens vei og Verkstedveien være stengt i begge kjøreretninger. Tungtrafikk som skal til området Rema/ Power/ Ness & Lind/ Nordic Last og buss er unntatt og kan kjøre inn og ut av krysset ved Rema.  Besøkende til samme område må benytte adkomst via Seljestadveien og Bårnakkveien.

Seljestadveien er åpen i begge kjøreretninger i hele perioden, men det må regnes med ekstra trafikk som følge av at riksveitrafikken er lagt om.  

Margrethe Jørgensens vei/ Verkstedveien som leder til og fra Sjøkanten senter er også åpen i begge kjøreretninger i hele perioden. Her må det også regnes med ekstra trafikk.

Hva kan du gjøre?

Det er viktig at antall biler i disse periodene reduseres så mye som mulig, og vi oppfordrer sterkt at alle som kan gjøre endringer på sine reisevaner gjør det. For eksempel ved å:

  • Kjøre til/ fra jobb til andre tider.
  • Velge kollektiv transport
  • Sykle eller gå
  • Kjøre sammen med andre
  • Benytte hjemmekontor innimellom

Alle reisende bes være ekstra hensynsfulle med medtrafikanter og anleggsarbeidere i perioden, og vi oppfordrer de som skal ut å reise i rushtiden om å beregne ekstra god tid.

Permanent omkjøring

Fra medio september til desember vil det være behov for å stenge den ene kjøreretningen på rv. 83. Denne kjøreretningen vil da bli kjørt via Seljestadveien.

For oppdatert informasjon se harstadpakken.no og vår Facebook-side: Harstadpakken – felles løft for en by i vekst.

Oppdatert: 6. september 2022