– Vi har ikke flere veier enn de vi har

Til tross for at morgenrushet viste lovende tendenser, ble ettermiddagsrushet en litt lengre affære enn ønskelig.

– Vi gjennomfører testen nettopp for å ta viktig lærdom til det som kommer senere, sier prosjektleder for Harstadpakken, Geir Hartz Jørgensen.

– Enkelt forklart så kan vi si at dagens trafikkavviklingstest gikk veldig bra på morgenen, og ikke fullt så bra på ettermiddagen. I morgentimene var det meget god flyt i trafikken, og oppsummerte det med at trafikantene hadde gjort gode valg på morgenen, sier Jørgensen

På ettermiddagen ble trafikkbildet ganske annerledes, med svært saktegående trafikk inn langs Rv. 83, om Sjøkanten og inn mot sentrum – og i tillegg svært saktegående trafikk om Seljestadveien.

– Vi var forberedt på at ettermiddagen skulle bli vanskeligere da folk skal hjem, og i tillegg skal mange ut å handle i den perioden. Det er selvfølgelig uheldig at trafikanter blir stående en time i kø – dette må vi alle bidra til å løse opp i til i morgen, oppfordrer Jørgensen

Læringspunkter fra dag 1

Omkjøringen i ettermiddag viste et par ting som er verdt å merke seg:

Seljestadveien er fortsatt åpen i begge retninger selv om det er omkjøring for sørgående trafikk på riksvegen. Meldingene fra observatørene våre er at de som skal fra sør til nord med fordel kunne ha brukt Seljestadveien, kjørt til høyre i byskillet, ned i rundkjøringen for så å velge tunnelen for å komme over til nordsida.

– Det stod svært mange biler i kø fra Harstadbotn og helt inn til rundkjøringen som skulle over i tunnelen – disse kunne med fordel valgt Seljestadveien, sier prosjektleder Jørgensen

Store forsinkelser i kollektivtrafikken – både byrutene og de som korresponderer med ferger i nord og sør. Det paradoksale her er at hvis flere tar bussen så kommer bussen lettere frem.

–  Vi oppfordrer igjen om at flere må benytte kollektivtrafikk, sykle eller gå.

– Vi har ikke andre omkjøringsmuligheter enn Seljestadveien og veien om Sjøkanten i de periodene hvor Rv. 83 er helt stengt. I høst vil Anlegg Øst så godt det lar seg gjøre holde et kjørefelt på Rv. 83 gjennom Seljestad åpent – men i perioder vil det kunne bli behov for full stenging. Derfor tester vi dette «worst case»- scenarioet nå, oppsummerer Geir Jørgensen

Oppfordring til tirsdag

Vår oppfordring for trafikantene i morgen er:

  • Velg andre transportformer – sykle, gå, eller velg bussen
  • Kjør sammen med andre
  • Velg hjemmekontor i perioder hvor det er mulig

Hvis alle gjør de samme valgene i morgen ettermiddag som i dag så vet vi hva som skjer – det blir kø i perioden 15 til 17. Vi håper at enda flere gjør endringer til i morgen hva gjelder reisevaner og kjøreadferd slik at vi kan se et noe bedre resultat på ettermiddagen.

Oppdatert: 6. september 2022