Trafikktesten fortsetter, men med forenklinger i kjøremønsteret.  

Etter to dager med observasjoner og målinger av trafikken i rushtiden endres testens andre del  

– Dette vil forhåpentligvis bedre trafikkflyten noe for de som skal nordover i ettermiddagsrushet, men vi ser at det fortsatt er potensiale for å velge alternative reisetider eller reisemetoder, sier prosjektleder Geir Jørgensen.  

Forenkling for nordgående trafikk torsdag og fredag 

Fra onsdag kveld/ natt til torsdag vil den enveiskjørte trafikken nordover fra Harstadbotn kunne fortsette langs enveiskjørt rv. 83 etter Lokket og videre langs riksveien over Seljestad til rundkjøringa ved tunnelen.  Dette betyr at omkjøringen om Sjøkanten blir tatt ut av testen de neste 2 dagene 

Avkjøringa fra riksveien til Verkstedveien (Circle K) ned mot Sjøkanten senter holdes åpen for innkjøring fra riksvegen fra sør, men holdes fortsatt stengt for trafikk som skal ut av Verkstedveien.  

Ved «Rema-krysset» på Seljestad vil det ikke være mulig å svinge av til butikkene. Besøkende til butikkene må kjøre om Seljestadveien og ned Bårnakkveien. Vareleveranser og tungtrafikk til Rema, Power, Ness & Lind og Nordic Last og buss kan kjøre inn til området fra riksveien, men må komme inn til krysset fra rundkjøringa i Margrethe Jørgensens vei (kun åpent for nevnte grupper). 

Seljestadveien fra Byskillet til Harstadbotn vil fortsatt fungere som omkjøringsvei for sørgående trafikk. Seljestadveien vil fremdeles være forkjørsvei og er åpen i begge kjøreretninger.  

Derfor endres planen 

Den opprinnelige planen om å snu kjøreretningen langs riksveg 83 og da også Seljestadveien avlyses. Bakgrunnen for dette er at testen som ble gjort for 2 år siden, og selv med lavere trafikktall på sommeren ble en avhengig av trafikkdirigenter.  

– Testens første dag bekreftet derfor at dette ikke er et særlig aktuelt alternativ. Vi ønsker heller ikke skape mer endringer og frustrasjon enn nødvendig for trafikantene, sier prosjektlederen.  

Det alternativet som kjøres i morgen og fredag er det omkjøringsalternativet som er mest aktuell for at entreprenøren skal få utført sitt arbeid langs strekningen i år. Vi må gjøre oppmerksom på at det vil bli perioder med full stenging  

Oppfordrer fortsatt til å endre reisevaner 

– Vi har stor forståelse for at det å sitte i kø så lenge både er upraktisk og svært frustrerende. Men vi kommer dessverre ikke bort fra at vi må forholde oss til de veiene vi har, og finne en god måte å avvikle omkjøringstrafikk på som også ivaretar trafikksikkerheten, sier prosjektleder Geir Jørgensen.  

Døgntrafikktallene fra testens første dag viser at det ikke ble så stor reduksjon i trafikken som vi hadde håpet på, og nok er avhengig av.  

– Oppfordringen vår står derfor ved lag om at endrede reisevaner må til for at den senere perioden med omkjøring skal kunne gå best mulig, avslutter Jørgensen. 

Oppdatert: 7. september 2022