Omkjøringsveier blir videreført til månedsskiftet november/ desember 

Opprinnelig plan var å etablere permanent omkjøring for anleggsperioden fra kommende uke. Men etter evaluering sammen med nødetatene har vi kommet til at omkjøringen kan videreføres fra i dag.

Kartutsnitt med oppmerket omkjøringsvei og enveiskjørt vei. Illustrasjon: Harstadpakken

Endringen skyldes et relativt lite behov for justeringer, og at entreprenøren med dette får raskere tilgang til anleggsområdet. Omkjøringen vil vare frem til månedsskiftet november/desember. 

– Vi så at det tok litt tid for trafikantene å bli vant med nytt trafikkmønster, og dette kan enda ta noe tid. Vi tenker det er lite hensiktsmessig å legge tilbake trafikken slik den var før testen, for så å reetablere det igjen bare noen dager etterpå, sier prosjektleder i Harstadpakken Geir Jørgensen.  

Dette er den permanente løsningen 

Dette betyr at nåværende løsning blir gjort permanent fra i dag. Mellom Harstadbotn og rundkjøringen ved tunnelen på Seljestad blir det enveiskjørt for nordgående trafikk. Avkjøringen inn til Sjøkanten senter og Circle K gjennom Verkstedveien opprettholdes fra sør. Trafikk som skal ut av dette området må benytte rundkjøringa i Margrethe Jørgensens vei da krysset ved Circle K blir stengt for utkjøring.  

Inn- og utkjøring til Rema, Power, Ness & Lind og Nordic Last og buss holdes stengt, med unntak for tungtrafikk og buss som må kjøre fra sentrumsiden. Andre besøkende til området må benytte Bårnakkveien ned fra Seljestadveien.  

All sørgående trafikk ledes via Seljestadveien. Seljestadveien er åpen i begge kjøreretninger og er skiltet om til forkjørsvei mellom Byskillet og Harstadbotn.  

Godkjent av nødetatene 

En viktig del av testen var å finne ut hvordan utrykningstiden for ambulanse, brann og politi ble påvirket av omleggingen. Det ble derfor kjørt flere tester av nødetatene i rushtrafikken. Konklusjonen deres er at det var mindre behov for justeringer enn først antatt.  

– Det er vi selvsagt glade for, og vi ser også at ved å videreføre omkjøringen fra i dag så gir vi også entreprenøren litt ekstra produksjonstid, sier prosjektleder Jørgensen.  

Kan bli perioder med full stenging  

Så langt det er mulig forsøkes det å holde rv. 83 åpen i nordlig retning. Men det vil komme perioder der entreprenøren har behov for mer plass, og da må rv. 83 stenges i begge retninger, og omkjøring rundt sjøkanten tas i bruk for nordgående trafikk. 

– Det kan bli nødvendig av plasshensyn anleggsteknisk, og da også i forhold til sikkerheten for anleggsarbeidere og publikum, sier prosjektleder Jørgensen.  

Perioder med full stenging vil bli varslet i forkant.  

Harstadpakken minner om at det er skiltet med vikeplikt når du kommer inn langs Kongsveien fra sør.   Foto: Harstadpakken

Vi minner om: 

Med bakgrunn i observasjonene som er gjort minner vi også om følgende:  

  • Det er innkjøring forbudt på rv. 83 fra rundkjøringa i Margrethe Jørgensens vei i
    retning Rema/Circle K. 
  •  I krysset Kongsveien / Seljestadveien (gamle Comfortbutikken) har trafikken fra Seljestadveien som skal ned til riksvegen forkjørsrett. Det er skiltet med vikeplikt når du kommer inn langs Kongsveien fra sør.   
  • Veien om Sjøkanten og Seljestadveien er forkjørsvei.  

Ved spørsmål kan du kontakte: Prosjektleder Geir Hartz Jørgensen, 905 24 001 

Oppdatert: 4. november 2022