Varsel om støyende arbeider i uke 38

I forbindelse med arbeider langs rv. 83 vil det fra neste uke utføres støyende arbeider i Nerbotnveien.

Arbeidet er tenkt å foregå på kveldstid i tidsrommet 17-23. Arbeidet er planlagt utført i uke 38 med varighet inntil fem kvelder.

Selve arbeidet består av å sette opp rørvegger/ spunt på hver side av kulvert.

De nærmeste naboene varsles med sms med lenke til denne informasjonen.

Kontaktpersoner:

Prosjektdirektør Geir Hartz Jørgensen – geir.joergensen@vegvesen.no

Nabokontakt Martin Haagensen – martin.haagensen@vegvesen.no

Oppdatert: 15. september 2022