Trafikkdirigenter er satt inn på Seljestadveien

Skal prioritere kolletivtrafikken på omkjøringsveien.

I ettermiddagsrushet vil det framover være dirigering av trafikken i Seljestadveien. Målet er spesielt å få til en bedre avvikling av kollektivtrafikken.

Trafikkvaktene vil være utplassert ved de største kryssene langs Seljestadveien. Fra byen og sørover blir dette ved:

  • Gamle kirkevei
  • St. Olavs gate
  • Landsåsveien
  • Krysset der Kongsveien møter Seljestadveien i Harstadbotn.

Det blir også trafikkdirigering ved behov for skoleelever som skal over fotgjengerovergangen ved Seljestad skole. Dette gjelder morgen og ettermiddag.

Vi oppfordrer igjen til å la bilen stå for de som kan, og håper at dette vil gjøre bussen mer attraktiv som alternativt transportmiddel.

Oppdatert: 16. september 2022