Omkjøring trafikkavviklingstest

Starttid: 06.09.2022 00:00

Beregnet sluttid: 09.09.2022 00:00


Kartskisse over nye forkjørsveger i Harstad.

Harstadpakken vil kjøre en trafikkavviklingstest i perioden fra og med 6 september til og med 9 september. I testen vil vi simulere full stenging av Rv. 83 ved Rema, og da vil ett felt fra riksvegen legges over til Seljestadveien, og det andre vil legges om Margrethe Jørgensens vei/Verkstedveien (Sjøkanten).

Testen er tenkt å gå først med 2 dager (tirsdag/onsdag) hvor sørgående trafikk på Rv. 83 legges over Seljestadveien, og de neste 2 dagene (onsdag/torsdag) vil nordgående trafikk på Rv. 83 legges over Seljestadveien. Hvis testen tirsdag/onsdag viser at løsningen fungerer som planlagt så kan testens 2 siste dager bli avlyst.

Trafikkavviklingstesten er et worst case scenario hvor riksvegen er helt stengt – det aller meste av omkjøringene vil være med kun ett felt på riksvegen stengt.

Vi benytter igjen anledningen til å minne om at alle som KAN endre reisevaner MÅ se på å gjennomføre det. Vi er helt avhengig av at antall biler reduseres i perioden med omlegging av trafikken for å unngå store kødannelser. Typiske endringer kan være:

  • Kjøre til/fra jobb til andre tider
  • Velge buss
  • Sykle eller gå
  • Kjøre sammen med andre
  • Bruke hjemmekontor innimellom

Les gjerne mer i vedlagte presentasjoner fra informasjonsmøtet: