Rundkjøringen i Harstadbotn heves 1,5 meter

Oversiktsbilde over rundkjøringa i Harstadbotn. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen.

Entreprenøren er godt i gang med etablering av ny rundkjøring i Harstadbotn.

Den ferdigstilte rundkjøringen vil ligge 1,5 meter høyere i terrenget sammenlignet med den gamle kryssløsningen. Adkomsten inn i rundkjøringen fra oversiden/ Kongsveien vil med det bli mindre bratt, og det gir også bedre drenering for regn- og smeltevann da rundkjøringen blir det høyeste punktet. Det har blitt kjørt inn svært mye steinmasser for å kunne bygge opp terrenget.

Høydeforskjellen kommer også hensyn man har tatt for framtidig havnivåstigning.

Entreprenørens plan tilsier at ferdigstilling av rundkjøringen vil være i månedsskiftet november/ desember. Trafikken vil slippe til så fort det er mulig. Dette gjelder også rundkjøringen på Seljestad ved Rema.

Oppdatert: 4. oktober 2022