Bildeserie: Jordnagling og fundamentering

Mellom Kanebogen og Harstadbotn går rv. 83 gjennom det som heter Russevika. Her er det mye aktivitet, men som kanskje er skjult for de fleste som kjører forbi.

Fundamentering gjøres til den sørligste bropilaren for gang- og sykkelveibrua. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen
På østsiden av rv. 83 bores det inn rundt 280 jordnagler som skal sikre jordmassene under veien. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen
Etter boring og armering vil det til slutt avsluttes med jord og beplantning. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen
Hver jordnagle er tredelt og skrus sammen til en total lengde på 12 meter. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen
Oppdatert: 3. oktober 2022