Fremdrift på Seljestad

På riksvei 83 er det nå stor aktivitet. Det skal legges nye rør for vann og avløp, og riksveien skal krysses to steder.

Graveaktiviteten er derfor stor, med flere maskiner i arbeid og mye anleggstrafikk inn og ut av området. Området vil fortsatt være stengt i noen uker fremover.

Om ikke lenge vil entreprenøren sette igang med å bygge opp området for den nye rundkjøringa. Dette vil også medføre mye anleggstrafikk da masser med stein og pukk skal kjøres inn på området. Rundkjøringa skal etableres omtrent en meter høyere i terrenget sammenlignet med det gamle lyskrysset.

Oversiktsbilde over Seljestad. Bussen har inn- og utkjøringsvei til bussgarasjen midt i mellom to anleggsområder. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen
Seljestad sett ned mot Lokket. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen

Flere maskiner er i arbeid for å grave opp, og kjøre ut av området. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen
Oppdatert: 6. oktober 2022