Vannavstenging tirsdag og torsdag

Anlegg Øst jobber med vann og avløp på vestsiden av rv. 83 ved Verkstedveien. Dette arbeidet krever at vannet må stenges av tidsrommet kl. 09.00 – kl. 12.00 tirsdag og torsdag i tidsrommet kl. 09.00 – 13.00.

Harstad kommune er varslet og sender SMS til de berørte.

Oppdatert: 16. desember 2022