Skogrydding og fjelluttak

Rv. 83 skal som en del av prosjektet forskyves mot sør på strekningen mellom der hvor Mercurveien krysser under riksvegen, og Kanebogen. Som forberedelse til dette vil Anlegg Øst nå starte med skogrydding og fjellrensk i området (se rød linje på kart). Dette gjøres som en forberedelse til uttak av fjell på strekningen.

Entreprenøren tar sikte på å starte med selve fjelluttaket sent neste uke. Det betyr at det vil bli boring i forkant, og man antar at sprenging starter på tampen av neste uke.

Naboer i området varsles via SMS nå, og sprengingen neste uke skal varsles i forkant.

Oppdatert: 2. desember 2022