Avkjøring til Verkstedveien er åpen

Avkjøring til Verkstedveien fra rv. 83 er nå åpen. På grunn av fortsatt arbeid på østsiden av riksvegen svinger veien svakt mot venstre og avkjøringen kan komme litt brått på.

Trafikk ut av området må benytte Margrethe Jørgensens vei som omkjøringsveg.

Oppdatert: 29. november 2022