Avkjøring til Verkstedveien åpner tirsdag

Entreprenøren har krysset Verkstedveien med rør til vann og avløp. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen.

Entreprenøren melder at arbeidet med vann og avløp ferdigstilles slik at avkjøringen til Verkstedveien fra rv. 83 åpnes tirsdag.

Det betyr at bilister som kjører nordover langs rv. 83 kan svinge av ved Verkstedveien.

Trafikklysene som regulerte trafikken i krysset Verkstedveien/ rv. 83 er tatt bort og vil ikke bli satt tilbake. Derfor holdes utkjøring fra Verkstedveien til rv. 83 stengt. Det samme gjelder for innkjøring til Verkstedveien når man kjører sørover på rv. 83.

Margrethe Jørgensens vei fungerer som omkjøringsvei.

Oppdatert: 25. november 2022