Korte stengninger på grunn av sprenging

Entreprenøren driver med graving av grøft vis à vis Circle K ved rv. 83. Det er behov for å sprenge ut masser, og trafikken vil i den forbindelse bli stanset i korte perioder.

Neste salve som skal sprenges er ca kl. 13 på onsdag denne uken.

Det vil bli flere sprengninger utover uka, men nøyaktig tidspunkt for dette er ikke fastsatt ennå.

Område for sprengningen ved rv. 83. Illustrasjon: Harstadpakken
Utgraving av masser etter sprenging. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen
Oppdatert: 11. oktober 2022