Omlegging kollektivtrasè Rema/CircleK



Fra torsdag 28 juli legges kollektivstoppene ved Reme/CirckleK på Seljestad legges ned midlertidig – og bussreisende må fra denne dato benytte stoppene ved Skøkanten senter.

Les mer her: Omlegging kollektiv v/Rema/CircleK

Vis hensyn til alle som arbeider på og langs vei, og ikke minst til alle dine medtrafikanter. Dette er spesielt viktig nå i en tid hvor vi vil få litt fremkommelighetsutfordringer grunnet anleggsarbeidene.

Oppdatert: 26. juli 2022