Informasjonsmøter med berørte aktørerInformasjonsmøter med berørte aktører i forbindelse med anleggets fremdrift, og særlig i forbindelse med omlegging av trafikken, er viktig for oss i Harstadpakken.

Vi planlegger nå åpne informasjonsmøter hvor alle kan delta, men i tillegg ser vi behovet for direkte dialog med enkeltaktører før omleggingene iverksettes. Dette for å sikre at berørte aktører har en så god og riktig informasjon som mulig, men også for å ivareta en god dialog mellom berørte parter, Statens vegvesen og Anlegg Øst Entreprenør AS.

Så langt har noen aktører meldt sin interesse for denne type møter, og de første er allerede avholdt. Hvis du og din virksomhet ser behov for dette allerede nå – ta kontakt med:

Geir Hartz Jørgensen, Prosjektleder, på telefon 905-24001 eller epost: geir.joergensen@vegvesen.no

Oppdatert: 21. juli 2022