Omlegging kollektiv v/Rema/CircleK – Rute 11

Starttid: 27.07.2022 00:00

Beregnet sluttid: 31.12.2022 00:00


Omlegging kollektiv v/Rema/CircleK
Dagens busstrase i blå farge, og ny trase i rød farge

Kollektivstoppene ved Rema og CircleK vil fra torsdag 28 juli bli midlertidig fjernet, og rute 12 vil kjøre om sjøkanten senter inntil videre – det vil si til arbeidene med de trafikale løsningene ved Rema er ferdigstilt. Vi vi oppdatere tidspunkt løpende, men dette vil nok bli slik til en gang ut i 2023.

Rute 11 vil fra torsdag 28 juli kjøre Margrethe Jørgensens vei og Verkstedveien i stedet for Rv. 83 gjennom området. De nye stoppene vil være ved Sjøkanten senter og Seljestadbukta (Ved Norsk Stål) i begge retninger