OPI Kanaler – hva er det?


OPI Kanaler - hva er det?
Bilde fra de pågående arbeidene med OPI kanal i Harstadbotn

Vi får noen spørsmål om årsaken til at rørene langs strekningen legges som de gjør, og hva skal gjøres med de før de blir gravd igjen.

OPI kanalene består av et system med avstandsholdere, forskalingsholdere og forskalingsplater. Som det fremgår av bildet så legges rørene sammen i «pakker» ved hjelp av avstandsholdere, og i etterkant forskales dette og støpes inn før området fylles igjen og inngår i vegkroppen.

Rørene som ligger i kanalen er til bruk for Statens vegvesen, men i tillegg kjøper andre kabeleiere seg plass i systemet noe som er samfunnsøkonomisk fornuftig.

Hva er fordelen med OPI? Jo – når hele kanalen er støpt inn så oppnår man følgende:

  • Nesten ubegrenset levetid
  • Spart plassbehov
  • Økt sikkerhet ved graving i området
  • Store termiske fordeler
Oppdatert: 27. juli 2022