Lysregulering og trafikkøy fjernes


Lysregulering og trafikkøy fjernes
Bildet er tatt fra Lokket og inn mot byen.

Helgen 6-7 august vil vi fjerne trafikkøyen som er på strekningen mellom lyskrysset ved Circle K og Lokket. Samtidig vil også lysreguleringen ved Cirkle K tas bort. Mandag 8 august vil området hvor trafikkøyen var bli asfaltert. Årsaken til at dette fjernes er for at riksvegen må sideforskyves litt slik at entreprenøren får plass til å utføre nødvendige arbeider i grunnen langs Rv. 83 i området. Følg skiltingen i området når dette iverksettes.

Når lyskrysset ved Circle K fjernes vil man i dette krysset KUN ha mulighet for høyresving. Det betyr at hvis du skal sørover fra Sjøkanten og velger å kjøre til krysset ved Circle K så må du svinge til høyre og inn til rundkjøringen for å snu. Alternativet er da å heller kjøre ut fra Sjøkanten området mot nord (mot Montèr) via rundkjøringen i Margrethe Jørgensens vei for så å kjøre ut i sørgående retning..

Vis hensyn til alle som arbeider på og langs vei, og ikke minst til alle dine medtrafikanter. Dette er spesielt viktig nå i en tid hvor vi vil få litt fremkommelighetsutfordringer grunnet anleggsarbeidene.

Oppdatert: 28. juli 2022