Forbereder fjellskjæring i Kanebogen

Det graves hull bortover for å se hvordan fjellet ligger. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Mellom Kongsvegen og rv. 83 jobbes det videre med å forberede for å lage fjellskjæring. Denne uken var geolog på befaring.

Fjellskjæringen må lages for å gi plass til sideforskyving av riksveien mot sør. På andre siden av riksveien vil det så bli plass til den nye sykkelvegen med fortau som går fra Kanebogen og helt inn til byen.

På tirsdag var det befaring på anlegget med geolog for å kartlegge og planlegge arbeidet med fjellskjæringen. Videre jobbes det med å avdekke fjellet, det vil si å grave bort løse masser ned til fjellgrunnen.

Sannsynlig med sprenging

For å få bort selve fjellet er det mest sannsynlig at en må sprenge bort fjellet. Hvor stort uttak av fjell som skal gjøres, og hvor mange salver som skal sprenges planlegges nå.

Sprenging av fjellet vil bli informert om i forkant på harstadpakken.no og i sms til nærmeste naboer og andre berørte. Det kan også bli korte stopp i trafikken.

Geologen kartlegger fjellet når løsmassene er gravd bort. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen
Arbeidsområdet sett i retning Kanebogen senter. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen
Oppdatert: 15. desember 2022