Stenger undergangen under rv. 83

Undergangen for gående under rv. 83 mellom Kongsvegen og Rødbergveien stenges i en kort periode. Det skal graves ned to kummer under gangveien.

Fredag settes det på varme for å tine opp bakken gjennom helga. Samtidig stenges undergangen for myke trafikanter. Det vil bli skiltet alternativ rute fra begge sider.

Sett fra Gangsåssiden av undergangen går alternativ rute opp den såkalte Kjærlighetsstien, over gangbrua til Olderveien, bortover Steinveien og ned Valfjellveien. Det er også mulig å følge Steinveien videre mot byen.

Det anbefales ikke å gå langs Mercurvegen som går under rv. 83 i kulvert, da passasjen under kulverten både er trang og mørk, og veien benyttes mye av tungtrafikk.

Kartet viser alternativ trasé for myke trafikanter i oransje som er skiltet. Stengt undergang vises med rødt. Illustrasjon: Statens Vegvesen
Oppdatert: 19. desember 2022